cat: paret de càrrega f; eng: load bearing wall


  • f Pared capaz de soportar la carga de vigas o viguetas de un edificio.