Riostra de Borde Enrazada

De Construmatica

cat.: trava de vora anivellada f.; eng.: flush girt, raised girt.