Acciones

Propiedad Mecánica

De Construmatica

cat.: propietat mecànica f.; eng.: mechanical property