Armadura de Tendel

De Construmatica

cat.: armadura d'estesa f.